Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 17/08/2018

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, Bộ đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng...

Bộ Tài chính công bố cắt một nửa số điều kiện kinh doanh 17/08/2018

Giảm điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu đối với nghiệp vụ tự doanh chứng khoán từ tối thiểu 100 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ đồng, bỏ điều kiện yêu cầu doanh nghiệp phải kiểm toán được tối thiểu 20 đơn vị...

Hạn chế, giảm cấp các khoản vay cho hoạt động gây hại môi trường 17/08/2018

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1604/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam.

Giám sát an toàn hệ thống công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử 17/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm...

Đề xuất thủ tục biên phòng điện tử 16/08/2018

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.

Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 16/08/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019 16/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1016/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt...

Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở 16/08/2018

Thủ tướng phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng 16/08/2018

Sẽ có thông tư quy định ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất phế liệu 16/08/2018

Đó là một trong những nội dung trong Chỉ thị 06 của Bộ Công thương vừa ban hành nhằm tăng cường quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu.


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo