Hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh cho hộ nghèo, cận nghèo 16/03/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến...

Điều kiện hàng hóa được nhận vận tải đường sắt 16/03/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia. Trong đó nêu rõ điều kiện của hàng hóa...

Quy định thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản 16/03/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 16/03/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó quy định điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 15/03/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến...

Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 15/03/2018

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BCA quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đề xuất quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt 15/03/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.

Đề xuất về Thẻ kiểm tra thị trường 15/03/2018

Công chức Quản lý thị trường được cấp Thẻ kiểm tra thị trường không được sử dụng Thẻ nhằm mục đích vụ lợi cá nhân hoặc đe dọa, gây cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Thủ tướng chỉ thị rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng 15/03/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích gia đình 15/03/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam.

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo