Dự thảo tuyển dụng và bố trí, sử dụng cán bộ Tòa án quân sự 20/07/2018

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư quy định về tuyển chọn, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ Tòa án quân sự.

Đề xuất về cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm 20/07/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm gồm: Điều kiện cấp chứng chỉ, thu hồi chứng chỉ, tổ chức thi cấp chứng chỉ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử...

Thủ tướng ra công điện triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện 20/07/2018

hủ tướng Chính phủ vừa có công điện 920/CĐ-TTg về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Xử lý nghiêm hành vi phá rừng trái pháp luật 20/07/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Trong đó, đề xuất quy định xử phạt hành vi phá rừng trái pháp luật.

Sửa đổi điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 20/07/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó, sửa đổi, bổ sung...

Đề xuất đặc thù về tài chính với tổ chức tín dụng yếu kém 20/07/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về một số nội dung đặc thù về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu.

Khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ 19/07/2018

Ngày 06/7/2018, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 12 – HD/BTCTW, Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 12 – HD/BTCTW, ngày 02/3/2012, của...

Đề xuất mua sắm tập trung nguyên liệu, vật tư của DNNN 19/07/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định về việc công bố Quy trình mua sắm tập trung nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua...

Sửa đổi một số nội dung Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 19/07/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 868/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích...

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh các giải pháp giảm chi phí logistics 19/07/2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông.


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo