Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) 18/01/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập liên quan đến các quy định về đầu tư công, góp phần đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công gắn...

Quy định mới về quản lý trang thiết bị y tế 18/01/2019

Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Nghị định số 169/2018/NĐ-CP, ngày 31/12/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định...

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 18/01/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, an toàn...

Quy định về tiền gửi tiết kiệm 18/01/2019

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm.

Thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ 17/01/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Trong đó nêu rõ quy định về thời hạn...

Bộ Tài chính lên kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 17/01/2019

Bộ Tài chính đề ra 19 nhiệm vụ cụ thể tại kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Hướng dẫn ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế 17/01/2019

Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch 16/01/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch.

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 16/01/2019

Chính phủ ban hành Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Dự thảo quy định sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học 16/01/2019

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư quy định sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo