Tăng giá giường bệnh viện tuyến cuối 26/04/2018

Bộ Y tế vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung giá một số dịch vụ y tế dự kiến áp dụng trong tháng 5-2018

Chi phí in, gửi thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin 26/04/2018

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin không phải trả phí, lệ phí cung cấp thông tin nhưng phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin yêu cầu cung cấp.

Dự thảo hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 26/04/2018

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Đề xuất về ký thỏa thuận nhân danh Nhà nước, Chính phủ 26/04/2018

Bộ Ngoại giao đang dự thảo Quyết định quy định về thủ tục ký, thông qua, sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện, tạm đình chỉ thực hiện, chấm dứt, từ bỏ hoặc rút khỏi thỏa thuận nhân danh Nhà nước, Chủ...

Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 24/04/2018

Theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ban hành ngày 17/4/2018 của Chính phủ, các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sẽ được hưởng nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích của Nhà nước.

Bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng 24/04/2018

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng để thay thế Thông tư 31/2015/TT-NHNN nhằm cập nhật các quy định mới của Luật...

Giải thưởng khoa học công nghệ cao nhất là 80 triệu đồng 24/04/2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 27/2018/TT-BTC quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo...

Thay thế Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép 24/04/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập...

Quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí 23/04/2018

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí để thay thế Thông tư 36/2013/TT-NHNN nhằm hướng dẫn thực hiện Nghị định...

Quản lý tài chính Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa 23/04/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo