Giá dịch vụ sử dụng hầm đường bộ tối đa 280.000 đồng/vé/lượt 16/01/2019

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ...

Đề xuất về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 – 2021 16/01/2019

Bộ Nội vụ đang dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thông tin cung cấp theo yêu cầu công dân 15/01/2019

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Danh mục thông tin công khai và Danh mục thông tin cung cấp theo yêu cầu của công dân.

Quy trình khắc phục sự cố tràn dầu trên biển 15/01/2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư quy định quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng 15/01/2019

Bộ Quốc phòng đã ra Thông tư số 172/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 102/2016/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng.

Quy định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh 15/01/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư hướng dẫn về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản. Trong đó nêu rõ quy định về thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh.

Quy định mức tặng quà người có công cách mạng dịp Tết Kỷ Hợi 15/01/2019

Điều tra chống bán phá giá sản phẩm bằng nhôm, hợp kim dạng thanh, que và hình từ Trung Quốc 14/01/2019

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 33/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình có xuất xứ...

Công chức không được thi nâng ngạch nếu không đúng yêu cầu vị trí việc làm 14/01/2019

Công chức được cử dự thi nâng ngạch nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện hoặc không đúng yêu cầu của vị trí việc làm thì không được tham dự thi nâng ngạch.

Học sinh sẽ hoạt động thể lực ít nhất 60 phút mỗi ngày 14/01/2019

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo