Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới từ 1/7/2018 23/04/2018

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã...

Hỗ trợ lưu học sinh Lào và Campuchia học tập tại Việt Nam 23/04/2018

Lưu học sinh Lào và Campuchia đào tạo dài hạn hệ đại học được hỗ trợ sinh hoạt phí là 3.630.000 đồng/người/tháng, hệ sau đại học là 4.110.000 đồng/người/tháng khi học tập tại Việt Nam.

Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 23/04/2018

Hạn chế việc cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước 23/04/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn 2016 - 2018.

Đề xuất điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 20/04/2018

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Bộ này đã đề xuất quy định về điều kiện đối với cơ sở kinh doanh...

Hoàn thiện các quy định về bảo hiểm y tế 20/04/2018

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Bộ Y tế.

Không thu phí với tất cả các thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 20/04/2018

Phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch từ 1,5-3,5 triệu đồng 19/04/2018

Đây là quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 34/2018/TT-BTC ban hành mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt...

Thông tư 04/2018/TT-BNV hướng dẫn mới về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng 19/04/2018

Từ ngày 15/5/2018, thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế...

Đề xuất áp dụng giá cước tối đa với dịch vụ bưu chính phổ cập 19/04/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng và lấy ý kiến các đơn vị chức năng về dự thảo Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo