Sẽ thành lập 3 nhóm chuyên gia phối hợp phân tích, phát hiện, xử lý, bóc gỡ mã độc 18/07/2018

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) có trách nhiệm thành lập và duy trì hoạt động các nhóm chuyên gia phối hợp phân tích, xác định, phát hiện, xử lý, bóc gỡ mã độc, gồm nhóm đơn vị vận hành hệ thống;...

Quản lý tài chính dự án PPP 18/07/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.

Đề xuất quy định về hoạt động viễn thám 17/07/2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định về hoạt động viễn thám.

Sửa quy định những người là công chức 17/07/2018

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định những người là công chức.

Đề xuất thanh toán chi phí cho hoạt động kiểm ngư 17/07/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt động kiểm ngư.

Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước 16/07/2018

Việc gửi, nhận văn bản điện tử phải thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật giao dịch điện tử và phải tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an...

Từ 7/2019, cây xăng phải có thiết bị in hóa đơn 16/07/2018

Từ ngày 01/7/2019, cột đo xăng dầu phải có thiết bị ghi, in kết quả đo để in và cung cấp kết quả đo cho khách hàng khi có yêu cầu.

Hướng dẫn thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư 16/07/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Sửa quy định về quản lý kinh phí khuyến công quốc gia 16/07/2018

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2013/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 16/07/2018

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo