Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất 11/01/2019

Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất

Thay đổi chính sách giá điện mặt trời 11/01/2019

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời...

Quy định thời gian tập sự đối với giáo viên trường công lập 11/01/2019

Từ ngày 8/2/2019, thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo quy định tại Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào...

Phân loại trang thiết bị y tế dựa trên mức độ rủi ro 11/01/2019

Chính phủ ban hành Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, trong đó sửa đổi quy định về loại,...

13 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia 11/01/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ra Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia với 13 sản phẩm.

Áp dụng Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước mới từ ngày 5/3 10/01/2019

Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 5/3/2019.

Hướng dẫn ưu đãi đầu tư đối với Khu công nghiệp, Khu kinh tế 10/01/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế.

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7/2019 10/01/2019

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp...

13 tiêu chí đánh giá xã, phường hoặc thị trấn phù hợp với trẻ em 09/01/2019

Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam 09/01/2019

Lưu học sinh vào học chương trình trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phải có văn bằng tốt nghiệp tối thiểu tương đương văn bằng tốt nghiệp của Việt Nam theo quy định pháp...

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo