Quản lý thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền 19/04/2018

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 2018 19/04/2018

Các dịch vụ cấp mới, cấp lại, cấp đổi hộ chiếu; cấp visa, cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam; đăng ký xe ô tô qua mạng; cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân...

Bộ GTVT công bố phương án cắt giảm, đơn giản 67% điều kiện kinh doanh 19/04/2018

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 767/QĐ-BGTVT công bố phương án cắt giảm, đơn giản 384/570 điều kiện kinh doanh, tương đương 67,36% các quy định về điều kiện kinh doanh trong...

Bộ Tài chính đề xuất nhiều đối tượng được miễn, giảm thuế tài sản 18/04/2018

Theo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế tài sản mà Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến, có nhiều trường hợp được miễn, giảm thuế.

Đề xuất 2 phương án số lượng Phó Trưởng phòng cấp huyện 18/04/2018

Tại dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đã đề xuất 2...

Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa 18/04/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại, trong đó sửa đổi, bổ sung...

Nhiều chính sách phát triển ngành nghề nông thôn 18/04/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn.

Vi phạm hành chính lĩnh vực phân bón sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng 18/04/2018

Bộ Nội vụ đề xuất sáp nhập nhiều sở, ngành 18/04/2018

Số khung các sở ngành được tính toán dựa trên việc sắp xếp lại 21 sở, ngành hiện có. Trong đó có 4 sở gồm: Tư pháp, TN&MT, LĐ-TB&XH, Y tế được tổ chức thống nhất trên cả nước, 17 sở ngành còn lại...

Đề xuất quy định quảng cáo thức ăn chăn nuôi 17/04/2018

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về quảng cáo thức...

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo