Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng 16/07/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi Luật Viên chức 13/07/2018

Bộ Nội vụ đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức vì hiện nay thực tiễn triển khai các quy định của Luật Viên chức còn một số vướng mắc, bất cập.

Nhiều chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp 13/07/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Quản lý rủi ro đối với nợ công 13/07/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2018/NĐ-CP về nghiệp vụ quản lý nợ công, trong đó, quy định về quản lý rủi ro đối với nợ công

Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 13/07/2018

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 08/2018/TT-BNV vừa được Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP...

Đề xuất “nới” điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe ô tô 12/07/2018

Bộ Giao thông vận tải đang soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô...

Dừng tăng phí ngân hàng để tính toán, cân nhắc lại lợi ích các bên 12/07/2018

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định việc tăng phí phải công khai minh bạch, hài hoà lợi ích các bên, trước mắt các ngân hàng thương mại cần tạm dừng việc tăng phí rút tiền ATM nội mạng từ ngày...

Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường cao nhất 96 triệu đồng 12/07/2018

Đây là quy định tại Thông tư 56/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực...

Đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản 12/07/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản.

Đề xuất điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa 11/07/2018

Bộ Giao thông vận tải đang soạn thảo dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa.


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo