Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh - truyền hình đến năm 2020 21/08/2013

Ngày 19/8, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản đến 2020 21/08/2013

Ngày 16/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1445/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động gia công thuốc tại Việt Nam 20/08/2013

Từ ngày 1/10/2013, Thông tư số 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động gia công thuốc sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Thông tư được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và...

Hiệu lực của giấy chứng nhận tham gia tố tụng (có hiệu lực từ ngày 21/08/2013) 19/08/2013

Ngày 04/07/2013, Liên bộ Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành thông tư Thông tư liên tịch...

Nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm tiền gửi trước khi hoạt động 15 ngày (có hiệu lực từ ngày 19/08/2013) 19/08/2013

Ngày 28/06/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi.

Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 17/08/2013

Từ ngày 1/10/2013, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải đăng ký chất lượng về dịch vụ vận tải.

Đề xuất quy định hạn chế sử dụng ngoại hối 16/08/2013

Ngân hàng Nhà nước đang soạn thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối.

4 trường hợp doanh nghiệp Nhà nước bị giám sát tài chính đặc biệt 15/08/2013

Ngày 25/06/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2013/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do...

Phạt tối đa 100 triệu đối với vi phạm trong hoạt động khoa học, công nghệ (có hiệu lực từ ngày 15/08/2013) 15/08/2013

Ngày 27/06/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

5 điều kiện để được bán lẻ thuốc lá (có hiệu lực từ ngày 15/08/2013) 15/08/2013

Ngày 27/06/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo