Đề xuất thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ 11/07/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Trong đó, Bộ đề xuất quy định thời...

Công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài 11/07/2018

Bộ Tài chính thực hiện công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia, bao gồm: Các chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia; vay và trả nợ của Chính phủ; vay và trả nợ được...

Phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội 11/07/2018

Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung cấp thông tin,...

Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” 11/07/2018

Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-TANDTC-TĐKT ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”.

Đề xuất mới về chi phí quản lý BHXH, BHYT 11/07/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2021.

Kiến nghị bỏ quy định khuyến mãi tối đa 20% với thuê bao trả trước 10/07/2018

Từ ngày 1/3/2018, theo quy định tại Thông tư 47/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), các doanh nghiệp viễn thông chỉ được khuyến mại tối đa 20% đối với thuê bao trả trước.

Sửa quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 10/07/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Đề xuất quy định mới về nhập khẩu tem bưu chính 10/07/2018

Tem bưu chính không được phép xuất khẩu, nhập khẩu gồm: Tem bưu chính giả; tem bưu chính có nội dung, hình ảnh, ký hiệu, dấu hiệu gây kích động, thù hằn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; chống phá...

Đề xuất tiếp tục miễn thuế xuất khẩu trầm hương, da trăn nuôi 10/07/2018

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về miễn thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng trầm hương tạo ra từ cây dó bầu trồng, mặt hàng da trăn có nguồn gốc gây nuôi sinh sản; miễn...

Đề xuất 5 đối tượng thủy sản nuôi chủ lực 10/07/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo dự thảo Quyết định quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Trong đó Bộ đề xuất Danh mục đối tượng thủy sản nuôi chủ lực gồm 5 đối tượng.


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo