Bố trí lực lượng trực để kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố ATM 09/01/2019

Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư 44/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm...

Quy định về cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm 09/01/2019

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 125/2018/TT-BTC quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm bao gồm: Tổ chức thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; cấp và thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; quyền, nghĩa vụ...

Sửa đổi, bổ sung quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng 09/01/2019

Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư 40/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước...

Hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào 09/01/2019

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 56/2018/TT-BCT hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa...

Hướng dẫn các TCTD trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng 08/01/2019

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 45/2018/TT-NHNN hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của...

Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện 08/01/2019

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện có chiều cao từ 05 m trở lên, hồ chứa thủy điện có dung tích toàn bộ từ 50.000 m3 trở lên.

Rà soát văn bản thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang và lễ hội 08/01/2019

Rà soát văn bản thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang và lễ hội

Hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch 08/01/2019

Định mức cho hoạt động quy hoạch được quy định theo hai giai đoạn: Định mức cho hoạt động lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; định mức cho hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê...

Đề xuất về cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ 08/01/2019

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi.

Quy định khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám 08/01/2019

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo