Đề xuất 2 phương án lãi suất trong họ có lãi 09/07/2018

Tại dự thảo Nghị định về họ, hụi, biêu, phường, Bộ Tư pháp đã đề xuất 2 phương án về lãi suất trong họ có lãi.

Đề xuất quy định ứng phó thiên tai trong lĩnh vực hàng hải 09/07/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải. Trong đó Bộ đề xuất cụ thể quy định về ứng phó thiên tai.

Hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 09/07/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương 06/07/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương.

Tiêu chuẩn giảng viên giáo dục nghề nghiệp 06/07/2018

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Trong đó nêu rõ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng...

Cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài 06/07/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Đề xuất xây dựng quy định về tổ hợp tác 06/07/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định về tổ hợp tác nhằm thay thế Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

Ban hành quy định kiểm dịch y tế đối với nhiều hàng hóa 06/07/2018

Quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế 06/07/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán. Trong đó, Nghị định quy định rõ việc phát hành...

Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 05/07/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020.


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo