500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 170: Văn hóa biển, đảo trong đời sống cư dân ven biển Bắc Trung Bộ biểu hiện như thế nào?] 11/12/2018

Đường phố mang tên danh nhân: Trần Tử Bình 10/12/2018

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 169: Văn hóa biển, đảo trong đời sống cư dân ven biển Bắc Bộ biểu hiện như thế nào?] 07/12/2018

Đường phố mang tên danh nhân: Đào Trinh Nhất 06/12/2018

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 168: Biển, đảo có tác động như thế nào đến sự hình thành các thương cảng cổ của Việt Nam?] 05/12/2018

Đường phố mang tên danh nhân: Nguyễn Khả Trạc 04/12/2018

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 167: Vài nét về hoạt động giao thuơng trên biển của cư dân Việt Nam cổ trong lịch sử?] 03/12/2018

Đường phố mang tên danh nhân: Lý Thiên Bảo 30/11/2018

500 CÂU HỎI ĐÁP VỀ BIỂN, ĐẢO [Câu 166: Biển, đảo có vai trò và tác động như thế nào đến nghề đóng tàu của người Việt hiện nay?] 29/11/2018

Đường phố mang tên danh nhân: Lê Đình Diên 28/11/2018

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo