Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 14/03/2018 Lượt xem: 14

Ngày 12-3, UBND thành phố ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận huyện, phường xã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố/thôn văn hóa. Đồng thời, quán triệt trong đảng viên, CBCCVC, người lao động chấp hành kỷ luật kỷ cương, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND thành phố ban hành các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với đặc điểm, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương. Phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với việc xét công nhận các danh hiệu văn hóa. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền đảm bảo vệ sinh môi trường trong việc tang, tham mưu các chính sách nhằm hỗ trợ và khuyến khích việc hỏa táng. Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi tổ chức việc cưới, việc tang. UBND các quận huyện, phường xã đưa mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào kế hoạch hoạt động của địa phương hàng năm; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, tổ chức các hội nghị biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong chỉ đạo xây dựng mô hình điểm về việc cưới, việc tang. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về việc tổ chức việc cưới, việc tang.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố vận động đoàn viên thanh niên nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Tăng cường vai trò của tổ chức Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên tổ chức đám cưới văn minh tiết kiệm, trang trọng, vui tươi lành mạnh; xây dựng mô hình điểm về lễ cưới văn minh, tiết kiệm trong đoàn viên thanh niên.  UBMTTQVN thành phố và các tổ chức đoàn thể thành phố vận động các tầng lớp nhân dân, hội viên tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò người đứng đầu, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng động dân cư, dòng họ… lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào các cuộc vận động, phong trào thi đua.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 , miễn phí phục vụ 

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo