Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 6429/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 29/12/2018 29/12/2018
2 41/2018/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư Tài chính - Ngân hàng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng 28/12/2018 18/02/2019
3 08-QĐi/TU Thành ủy Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về quản lý cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng đi nước ngoài 28/12/2018
4 45/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Ban hành quy định chi tiết một nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/12/2018 07/01/2019
5 46/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Ban hành Quy định về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 27/12/2018 10/01/2019
6 2377/QĐ-SGDĐT Sở Giáo dục và đào tạo Quyết định Giáo dục đào tạo V/v ban hành Quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 Năm học 2019-2020 27/12/2018
7 2378/QĐ-SGDĐT Sở Giáo dục và đào tạo Quyết định Giáo dục đào tạo V/v ban hành Quy định tuyển sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, năm học 2019-2020 27/12/2018
8 167/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên môi trường Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất 26/12/2018 10/02/2019
9 32/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành chương trình giáo dục phổ thông 26/12/2018 15/02/2019
10 36/2018/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Lĩnh vực khác Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em 26/12/2018 15/02/2019
11 2570/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quyết định Đất đai - Nhà ở Về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29 tháng 7 năm 2016 25/12/2018 01/01/2019
12 30/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam 24/12/2018 08/02/2019
13 165/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài chính - Ngân hàng Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 24/12/2018 10/02/2019
14 125/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm 24/12/2018 01/03/2019
15 205/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài nguyên môi trường Về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 19/12/2018 19/12/2018
16 216/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/12/2018 01/01/2019
17 220/NQ-HĐND UBND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Lĩnh vực khác Về nhiệm vụ năm 2019 19/12/2018 19/12/2018
18 204/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài nguyên môi trường Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/12/2018 19/12/2018
19 203/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Kế toán, kiểm toán Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Đà Nẵng 19/12/2018 19/12/2018
20 213/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 19/12/2018 01/01/2019

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo