Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 273/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông 14/11/2018 01/01/2017
2 275/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Chính sách xã hội Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 07/03/2018 07/03/2018
3 10/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam 01/03/2018 20/04/2018
4 28/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương 01/03/2018 01/03/2018
5 27/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định An ninh trật tự Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018 15/04/2018
6 25/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 60/2014/nđ-cp ngày 19 tháng 6 năm 2014 của chính phủ quy định về hoạt động in 28/02/2018 01/05/2018
7 04/2018/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT 28/02/2018 15/04/2018
8 24/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Nghị định quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động 27/02/2018 15/04/2018
9 18/KH-BCĐ Kế hoạch Lĩnh vực khác Vận động kinh phí xây dựng Nhà văn hóa trên đảo Trường Sa 27/02/2018 27/02/2018
10 23/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 23/02/2018 15/04/2018
11 236/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Giao thông Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 23/02/2018 23/02/2018
12 08/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Ban hành quy định về công tác bàn giao các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/02/2018 28/02/2018
13 02/2018/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 12/02/2018 12/02/2018
14 750/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm BTS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 10/02/2018 10/02/2018
15 709/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Về việc ban hành Đề án “Quy hoạch khu vực chăn nuôi quy mô nhỏ; kiểm soát giết mổ động vật, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” 09/02/2018 09/02/2018
16 199/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực 09/02/2018 09/02/2018
17 03/2018/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 09/02/2018 26/03/2018
18 06/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy chế Quản lý Ký túc xá sinh viên tập trung thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/02/2018 26/02/2018
19 07/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Về việc bãi bỏ Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/02/2018 26/02/2018
20 14/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp 07/02/2018 26/03/2018

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo