Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 273/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông 14/11/2018 01/01/2017
2 4614/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách xã hội Ban hành Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/10/2018 11/10/2018
3 3720/QĐ-BCT Bộ Công thương Quyết định Cải cách hành chính Ban hành Phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 - 2020 11/10/2018 11/10/2018
4 139/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 08/10/2018 01/01/2019
5 4509/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 08/10/2018 08/10/2018
6 137/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư 08/10/2018 25/11/2018
7 34/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 06/10/2018 16/10/2018
8 136/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên môi trường Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 05/10/2018 05/10/2018
9 135/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 04/10/2018 20/11/2018
10 148/2018/TT-BQP Bộ Quốc phòng Thông tư Lĩnh vực khác Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 04/10/2018 20/11/2018
11 33/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 01/10/2018 10/10/2018
12 30/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Xuất khẩu, nhập khẩu Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo 01/10/2018 15/11/2018
13 133/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật 01/10/2018 15/11/2018
14 32/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Quy hoạch xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/09/2018 15/10/2018
15 31/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/09/2018 27/12/2018
16 28/2018/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Lĩnh vực khác Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 27/09/2018 15/11/2018
17 130/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 27/09/2018 15/11/2018
18 128/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa 24/09/2018 24/09/2018
19 127/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giáo dục đào tạo Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục 21/09/2018 15/11/2018
20 02/2018/TT-TANDTC Tòa án nhân dân tối cao Thông tư Lĩnh vực khác Quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên 21/09/2018 01/12/2018

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo