Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 273/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Lĩnh vực khác Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông 14/11/2018 01/01/2017
2 68/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 15/05/2018 01/07/2018
3 20/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm 15/05/2018 30/05/2018
4 72/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lao động, tiền lương Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 15/05/2018 01/07/2018
5 71/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 15/05/2018 01/07/2018
6 65/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Giao thông Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đường sắt 12/05/2018 01/07/2018
7 04/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 08/05/2018 01/07/2018
8 22/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Tổ chức bộ máy Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 08/05/2018 01/07/2018
9 19/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Ban hành Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/05/2018 17/05/2018
10 02/CT-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Chỉ thị Nông nghiệp Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 07/05/2018 07/05/2018
11 62/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 02/05/2018 02/05/2018
12 1408/QĐ-BCT Bộ Công thương Quyết định Cải cách hành chính Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2018 27/04/2018 27/04/2018
13 3028/UBND-SNN UBND thành phố Đà Nẵng Công văn Nông nghiệp Về việc tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu 26/04/2018 26/04/2018
14 20/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Xuất khẩu, nhập khẩu Quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài 26/04/2018 15/06/2018
15 03/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Quy hoạch xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở 24/04/2018 12/06/2018
16 2994/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Lĩnh vực khác Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24/04/2018
17 18/2018/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Nông nghiệp Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi thú y do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành. 23/04/2018 08/05/2018
18 61/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cải cách hành chính Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018 21/06/2018
19 2854/KH-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Kế hoạch Lĩnh vực khác Triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 20/04/2018
20 3027/BNN-TCTS Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công văn Nông nghiệp V/v Trung Quốc thông báo có tạm ngừng đánh cá có thời hạn 20/04/2018

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo